skip to Main Content

  Bekkenleddsmerter

  Bekkenleddsmerter kan alle få, men rammer oftest i forbindelse med svangerskap og fødsel. Karakteristisk for bekkenleddsmerter er problem med å gå, stå og sitte over tid eller løfte og bære. Diagnosen blir stilt etter en grundig anamnese og klinisk undersøkelse med tester for bekkenleddene. Ta kontakt med fysioterapeut Tine for dette.

  Styrketrening

  Styrketreninger også kvinnehelse! Vår fysioterapeut Tine er spesialisert på styrketrening for alle aldersgrupper og livsfaser i et kvinners liv og tilbyr PT-timer. Kontakt meg gjerne for en introduksjonstime.

   “Kvinnehelse handler om fysisk og psykisk helse i alle livsfaser og i alle utfordringer kvinner står i gjennom livet sitt. Det handler om alt fra starten av menstruasjon i puberteten og plager knyttet til dette, den store belastningen kroppen går gjennom under graviditeten og fødsler og ikke minst under småbarnsperioden. Det handler om ufrivillig barnløshet, men også alt rundt valget å ta abort. Det handler om seksuell helse. Men også fysisk og psykisk helse i overgangsalderen og å bli eldre på en god måte. 

  Kvinnehelse handler ikke bare om en kropp som skal gjennom disse store livsfasene, men også om en kropp som helt enkelt fungerer i hverdagen, jobben og fritiden. Det handler om å ta vare på seg selv for å komme seg gjennom hendelser i livet som medfører tap, sorg eller sykdom. Kvinnehelse handler også om glede, tilstedeværelse og evnen til å slappe av. Det handler om fysisk og psykisk styrke og selvtillit. Som fysioterapeut vil jeg hevde at trening og fysisk aktivitet er en viktig vei til god helse, men det er like viktig med gode relasjoner med andre, kjærlighet og omsorg og å ha overskudd til å gi fra seg selv til andre. ”  Tine Deblieck, Fysioterapeut

  Back To Top