skip to Main Content

ESWT eller trykkbølgeterapi får effektiv behandling av mange ulike kroniske smertetilstander.

Følgende tekst kommer fra leverandørens fysiopartners hjemmeside: “Trykk­/sjokkbølgebehandling er en behandlingsmetode primært innen fysikalsk medisin, som har vist å ha meget god effekt på en lang rekke kroniske tilstander, som tradisjonelt har vært vanskelig å behandle. Behandlingen består av å tilføre det skadde området høy-energiske bølger. Disse bølgene er enten radierende trykkbølger eller fokuserende sjokkbølger. Bølgene forårsaker mikroskopiske skader til det skadete vevet – noe som stimulerer tilhelingsprosessen.

Kroniske tilstander, som ikke er blitt bra fra andre type behandlinger, viser å ha en suksessrate på 80­-95% på denne behandlingen. Dette viser dokumenterte studier fra hele verden.”

Les mer på sjokkbolge.no

Back To Top